Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Kruszywa Drogowego” w 2011 r. na drogi w gminie Złoczew

                                                                                               Złoczew, dnia 2011- 08 -17

 

 

 

Znak: Zp . 341.6.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Kruszywa Drogowego” w 2011 r. na drogi w gminie Złoczew.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę P.H.U. Usługi Sprzętowo Transportowe, Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 134 377,50 zł..

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

- Oferta nr. 1 –  firmy ‘ROSIŃSKI  LOGISTICS’ Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98-220 Zduńska Wola, oferta za kryterium „cena” otrzymała  296,88 pkt. , łącznie  296,88 pkt.

- Oferta nr 4 – P.H.U. Usługi Sprzętowo –Transportowe , Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów, oferta za kryterium „cena”  otrzymała  400,00 pkt, łącznie 400,00 pkt.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2011 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1374
16 sierpnia 2011 14:29 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
16 sierpnia 2011 14:29 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.