Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczewa na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) odpowiada na następujące pytania:

 

Pytanie 1. Z czego wynika 9% wzrost dochodów bieżących Gminy w 2012 roku w stosunku do roku bieżącego, prosimy o podanie dokładnej informacji z rozbiciem na poszczególne dochody.

Pytanie 2. W odpowiedziach z dnia 9 września br. potwierdziliście Państwo posiadania zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności w wysokości 686 691,51 zł bardzo prosimy o uzupełnienie tej odpowiedzi o informację, czy wierzytelność dotyczy Gminy, czy jednostki jej podległej oraz jak przedstawia się jej spłata.

 

Odpowiedź na pytanie 1

Dane zawarte w roku 2012 w WPF są wartościami prognozowanymi, na dzień dzisiejszy nie posiadamy takiej wiedzy jakie dokładnie będą wpływy z tytułu dotacji, subwencji czy też podatków. Opracowując  Wieloletnią Prognozę Finansową w odniesieniu do 2012 roku uwzględniliśmy zwiększone dochody m.in. w związku ze złożonymi wnioskami w ramach POKL na łączną kwotę 1 100 000,00 zł.

 

Odpowiedź na pytanie 2.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności, którego spłata przedstawia się następująco:

II półrocze 2011 roku 32 852,40 zł

2012 r. 81 930,36 zł

2013 r. 100 726,20 zł

2014 r. 122 017,68 zł

2015 r. 146 235,36 zł

2016 r. 173 694,60 zł

2017 r. 29 234,91 zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2011 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 972
28 września 2011 11:27 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.