Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2013/2014"

Złoczew, dnia 16.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: ZEASZ.271.1.2013

I  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  realizację zamówienia: 423 500,-

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655, z późn. zmian.), informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Złoczewie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:   Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz  budynków będących pod zarządem gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2013/2014

  1. Wybrano ofertę  Nr 3 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL 98-270 Złoczew, Kamasze 14

 

Złożona oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

       2.   Oferty złożone:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto za

         1 litr

 

Termin wykonania

1.

Spółka Jawna T & J  63-220 Kotlin, ul. Ks. Rymarkiewicza  1D

 

 

3,60

 

 

 

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

2.

PHU „DROS SAWICKI” Spółka Jawna          42-141 Przystajń, ul. Przemysłowa 2

3,60

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL , 98-270 Złoczew, Kamasze 14

3,57

 

 

3.    Przyznano punktacje wg wzorów zawartych w SIWZ:

 

Numer oferty

Kryterium CENA 100 pkt maks.

Łączna punktacja

1

297

297

2

297

297

3

300

300

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2013 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1007
16 października 2013 15:47 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2013 15:35 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)