Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA : dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew

W ZAŁĄCZNIKU znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 08.07.2013 r. pod. Nr 265676- 2013