Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne"

 

                                                                                               Złoczew, dnia 2012- 10 -04

 Znak: Zp . 271.11. 2012

 

                                                                               OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne”..

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez niżej wymienionych oferentów na następujące części zamówienia:

- Część I zamówienia – „ubezpieczenie majątkowe”,  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleja 3-go Maja 4,  97-300 Piotrków Trybunalski.

Wybrany Wykonawca za część I zamówienia otrzymał: 1) za cenę 84 punkty

        2)za klauzule dodatkowe 12,76    punktów

Łącznie  -  96,76  punktów

- Część II zamówienia – „ubezpieczenie komunikacyjne”, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę (60.786,00 zł)za część II zamówienia i otrzymał 100 punktów.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono  cztery oferty.

1   UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Przedstawiciel w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 12a/101, 61-719 Poznań,

- za część I zamówienia Wykonawca otrzymał –Wykonawca nie złożył oferty na tę część zamówienia,

- za część II zamówienia otrzymał – 82,39 punktów

2. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedstawicielstwo w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź,

- za część I zamówienia Wykonawca otrzymał:

                                                      a) za cenę 85,00 punktów

                                                      b) za klauzule dodatkowe 10,70 punktów

                                          Łącznie za część I otrzymał 95,70 punktów

- za część II zamówienia otrzymał – 67,77 punktów

 

3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz,

- za część I zamówienia Wykonawca otrzymał:

                                                      a) za cenę 81,45 punktów

                                                      b) za klauzule dodatkowe 15,00 punktów

                                          Łącznie za część I otrzymał 96,45 punktów

- za część II zamówienia otrzymał – 100,00 punktów

 

4. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleja 3-go Maja 4,  97-300 Piotrków Trybunalski,

- za część I zamówienia Wykonawca otrzymał:

                                                      a) za cenę 84,00 punktów

                                                      b) za klauzule dodatkowe 12,76 punktów

                                          Łącznie za część I otrzymał 96,76 punktów

- za część II zamówienia otrzymał – 44,36 punktów

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2012 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 996
19 października 2012 14:33 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.