Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa oleju opałowego lekkiego na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2012/2013”

Złoczew, dnia 12.10.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

 

Znak sprawy: PT .341.1.2012.

I  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  realizację zamówienia:

560.000,00

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655, z późn. zmian.), informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Złoczewie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:   „Dostawa oleju opałowego lekkiego na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2012/2013”

 

  1. Wybrano ofertę  Nr 2  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL  Kamasze 14, 98-270 Złoczew
  2. Uzasadnienie:

Złożona oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

       3.   Oferty złożone:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto

za 1 litr

 

Termin wykonania

1.

„INTEROIL” Sp. j. Kaweccy – Goluba

97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1

 

3,94

 

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL  Kamasze 14, 98-270 Złoczew

 

3,71

 

Przyznano punktacje wg wzorów zawartych w SIWZ:

 

Numer oferty

Kryterium CENA 100 pkt maks.

Łączna punktacja

1

94,17

94,17

2

100

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2012 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1037
12 października 2012 15:40 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
12 października 2012 15:39 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.