Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyję

OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

Zebranie związane z budową trasy S -8

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza Mieszkańców Gminy Złoczew na zebranie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 roku o godzinie 1300 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie przy ulicy Szerokiej 17. Tematem zebrania, będą sprawy związane z budową trasy S -8. Prosimy o udział w zebraniu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęci

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew uprzejmie informuje, że w dniach 24-28.10.2011 r. od godziny 7.00 na terenie Gminy Złoczew odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą zbierane w trakcie ustawienia kontenera w mi

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Złoczew

Konsultacje Społeczne Planu Odnowy Miejscowości

Od dziś do 12 października zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych dokumentu pn. Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Złoczew. Uwagi oraz sugestie można przekazywać mailowo na adres: promocja@zloczew.pl lub osobiście Paniom Katarzynie Sufleta, Annie Bogdańskiej.