Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Konsultacje Rocznego Prograu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

Niniejszym informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2014 r. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który w załączniku przedkładamy do...

Burmistrz Miasta Złoczewa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 20 września (piątek) 2013 r. o godz. 1000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 20 września (piątek) 2013 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.