Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIKA – 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej lub przy pergolach śmietnikowych, do których zapewniony...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu prawa wodnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości...

Zaproszenie do składania oferty cenowej dot.: zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie”

Dot. Zamówienia pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” &n

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”

MGOPS w Złoczewie informuje, iż nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Rodzice, którzy obecnie pobierają świadczenie 500+ mają przyznane świadczenie do 31 maja 2021 r. i dopiero w 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny...

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Unikowie.

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 19 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XIX/155/20 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Burmistrz Miasta Złoczewa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.&n