Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/6/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35

O G Ł O S Z E N I E w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr W/4/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZŁOCZEWIE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZŁOCZEWIE Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji prze

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 26 lipca 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidency

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2019r. (wtorek) o godz. 10.00w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Złocz

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postępowania odwoławczego od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.s poz. 23 ze zm.), dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 t. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora% o ocenach...

Wybory do Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczewa informuję, że zostały zarządzone wybory do Izb Rolniczych, w tym do Izby R