Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Ogłoszenia o naborze dla partnera Gmina Złoczew, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr W/7/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejsk

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIK - 16 PAŹDZIERNIK 2019 R.

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIK - 16 PAŹDZIERNIK 2019 R. Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 września 2019r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 20 września 2019r. (piątek) o godz. 9.45 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Informacja w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu gminy Złoczew.

I N F O R M A C J A W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu gminy Złoczew &

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 5 września 2019 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 5 września 2019 (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

O G Ł O S Z E N I E w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/6/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35