Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA.

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że piątek 12 czerwca 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w zamian za Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające na dzień wolny od pracy tj. 15 sierpnia 2020r. w sobotę (podstawa: art. 130 § 2 Kodeksu pracy). W dniu

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych.

G.6840.ZO.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. &

Rozwój Elektromobilności w Gminie Złoczew

Nasza Gmina przystąpiła do stworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności. Celem jest uzyskanie dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Strategia jest w całości finansowana ze środków Narodowego...

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. (środa) o godz. 10.30 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. (środa) o godz. 10.30 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie pra

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspier

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie praw

Zarządzeniew sprawie odwołaniu czasowego zamknięcia targowiska miejskiego w Złoczewie.

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie odwołaniu czasowego