Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa 76/2020 z dnia 09.10.2020r. WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 9 października 2020r. (piątek) o godz.10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr W/2/2020 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 2 października 2020r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIKA – 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej lub przy pergolach śmietnikowych, do których zapewniony...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu prawa wodnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości...

Zaproszenie do składania oferty cenowej dot.: zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie”

Dot. Zamówienia pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” &n

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”

MGOPS w Złoczewie informuje, iż nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Rodzice, którzy obecnie pobierają świadczenie 500+ mają przyznane świadczenie do 31 maja 2021 r. i dopiero w 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny...