Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 14.01.2020r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/9/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 13 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

INFORMACJA dotycząca konkursu pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023”

INFORMACJA dotycząca konkursu pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023” Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reali

27 grudnia 2019r. Urząd Miejski w Złoczewie będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) Urząd Miejski w Złoczewie będzie nieczynny. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!  

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadani