Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyję

OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

Zebranie związane z budową trasy S -8

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza Mieszkańców Gminy Złoczew na zebranie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 roku o godzinie 1300 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie przy ulicy Szerokiej 17. Tematem zebrania, będą sprawy związane z budową trasy S -8. Prosimy o udział w zebraniu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęci

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew uprzejmie informuje, że w dniach 24-28.10.2011 r. od godziny 7.00 na terenie Gminy Złoczew odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą zbierane w trakcie ustawienia kontenera w mi