Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (piątek) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (piątek) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XXVII sesji - przyjęcie...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XXVI sesji - przyjęcie...

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. W załącznikach zamieszczamy formularz zgłoszenia uwag oraz projekt Programu Współpracy. Zapraszamy...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XXIV sesji - przyjęcie...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

Złoczew 25.09.2012 r BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2012 r. w zł 1. Gminna Spółka Wodna w Złoczewie Renowacja rowów...

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r. Prowadzenie Ośrodka powierzone zostało wyłonionemu w drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomocy „WIARA’’. Środowiskowy...

O B W I E S Z C Z E N I E

Złoczew, dnia 19 września 2012 r. GK. 6040.I.6.2012 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.12 ust. 1 uchwały nr L/325/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złoczew zawiadamiam Strony postępowania, że po przeprowadzonej...

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o bezpłatnych programach zdrowotnych i akcjach profilaktycznych finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2012 roku. SMŁ mając na uwadze problemy zdrowotne mieszkańców regionu od wielu lat inicjuje, organizuje i współfinansuje...

Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania i dostarczania gorących posiłków- drugie danie- dla uczniów Szkół Podstawowych w Unikowie, Stolcu oraz Broszkach)

Złoczew, dnia 23.08.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew tel/fax (43) 820-24-56 e-mail: mgopszloczew@gazeta.pl Zapytanie ofertowe (dotyczy przygotowania i dostarczania gorących posiłków- drugie danie- dla uczniów Szkół Podstawowych w Unikowie, Stolcu oraz Broszkach) I....