Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia (czwartek) 2010 r. o godz.1300 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - zyjęcie porządku obrad IV sesji i protokołu...

Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (wtorek) 2010 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad II sesji i protokołu...

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Burmistrz Miasta Złoczewa - GMINNY KOMISARZ SPISOWY na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Złoczew. Rachmistrzem...

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie kadencji 2006-2010 zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (środa) 2010 r. o godz.1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3....

Informacja Burmistrza

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1547) w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,...

HERB GMINY ZŁOCZEW

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXXVII/240/09 z dnia 30 września 2009 r. herb Gminy Złoczew jest własnością Gminy i podlega ochronie prawnej. Herbu mogą używać organy i jednostki organizacyjne Gminy Złoczew, natomiast wykorzystywanie herbu przez inne osoby i jednostki organizacyjne wymaga uzyskania zgody...

3. Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na LI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 listopada (wtorek) 2010 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad LI sesji i protokołu...

Uwaga 1 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza!

Informujemy, że w okresie od godziny 7.00 30 października do 24.00 01 listopada na ulicy Cmentarnej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od ulicy Wieluńskiej do ulicy Wspólnej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy (wjazd od ulicy Wieluńskiej) i zakaz zatrzymywania się i postoju po prawej stronie ulicy Cmentarnej. Natomiast...

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011 Niniejszym informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011 r. Przygotowano wstępny...

Zaproszenie na L Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na L sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (czwartek) 2010 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad L sesji i...