Komunikaty

Informacja Burmistrza

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1547)  w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  możliwe jest ustanowienie pełnomocnika do głosowania przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego,  osoby  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Wnioski o ustanowienie pełnomocnictwa należy składać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie do dnia 11.11.2010r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1056
05 listopada 2010 11:14 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.