Komunikaty

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Burmistrz Miasta Złoczewa - GMINNY  KOMISARZ  SPISOWY na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Złoczew.

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która:

 •  ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci  i osoby z wyższym wykształceniem);
 •  z uwagi na długi termin przeprowadzenia spisu nie jest zatrudniona na pełny etat;
 •  jest godna zaufania;
 •  jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
 •  jest dyspozycyjna, asertywna, obowiązkowa i uprzejma;
 •  biegle obsługuje komputer
 •  złoży oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
 •  w dniach od 5 stycznia 2011r. do 25 lutego 2011 r. odbędzie szkolenie zakończone egzaminem;
 •  zamieszkuje, pracuje lub pobiera naukę na terenie naszej gminy;

 

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon i adres e-mail
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
 • w przypadku studentów - nazwę szkoły
 • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kserokopię dokumentu poświadczającego  wykształcenie min. średnie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010".

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie od 6 do 16 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złoczewie, w Sekretariacie (pok. nr 5)


Harmonogram zadań rachmistrza spisowego:

 •  w dniach od 6 do 16 grudnia 2010 - złożenie dokumentów jako kandydata na rachmistrza;
 •  w dniach od 5 stycznia 2011r.  do 25 lutego 2011r. – odbycie szkolenia;
 •  w dniach od 1 do 17 marca 2011r. odbycie obchodu przed spisowego;
 •  w dniach 6-7 kwietnia 2011r.  – udział w odprawie przed spisowej;
 •  w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. – dokonanie spisu.

 

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Złoczew ustalono liczbę 4 rachmistrzy.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu (43) 820 22 70 lub w pok. Nr 15

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1146
07 grudnia 2010 09:40 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2010 09:38 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [narodowyspispowszechny.jpg] do dokumentu.
07 grudnia 2010 09:35 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf] do dokumentu.