Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia (wtorek) 2014 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na III sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na III sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 grudnia (piątek) 2014 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 05.12.2014r. MGOPS.PS. 26.1 .2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stol

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Komisarz Wyborczy w Sieradzu zwołuje II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 grudnia (wtorek) 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku „ Przystanek PKS” w Złoczewie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku „ Przystanek PKS” w Złoczewie Przedmiot przetargu:

Komisarz Wyborczy w Sieradzu zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (poniedziałek) 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenia prawomocności obrad.

Informacja dotycząca azbestu

W roku bieżącym w Gminie Złoczew wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz zaktualizowano program usuwania azbestu. Koszt wykonania inwentaryzacji i aktualizacji programu wyniósł 19 000,00 zł, w tym dotacja od Ministra Gospodarki w wysokości 18 500,00 zł. Ilość wyrob

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 07 listopada (piątek) 2014 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

Niniejszym informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który w załączniku przedkładamy do...