Komunikaty

Komisarz Wyborczy w Sieradzu zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (poniedziałek) 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenia prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał.

5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie:

            1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej;

            2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

            3) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej;

            4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

            5) przeprowadzenie głosowania (tajnego);

            6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złoczewie:

            1) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

            2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

            3)  prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

            4) przeprowadzenie głosowania (tajnego);

            5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

                Komisarz Wyborczy

                                                                                                          w Sieradzu

                                                                                                                      

                                                                                             /-/ Barbara Bojakowska    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2014 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 786
27 listopada 2014 09:56 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2014 08:23 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2014 08:20 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)