Komunikaty

Informacja dotycząca azbestu

W roku bieżącym w  Gminie Złoczew wykonano  inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz zaktualizowano program usuwania azbestu.

Koszt wykonania inwentaryzacji i aktualizacji programu wyniósł 19 000,00 zł,  w tym dotacja od Ministra Gospodarki w wysokości 18 500,00 zł.

Ilość wyrobów azbestowych w całej gminie - 7 071 387 kg

            w tym u: osób fizycznych  -  6 943 838 kg

                            osób prawnych   -     127 549 kg

           Ilość azbestu magazynowanego u osób fizycznych około 111 265,00 kg

W roku 2015 Gmina Złoczew wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW w Łodzi o dotację w wysokości 99% całkowitych kosztów przeznaczonych na transport i utylizację magazynowanych w gminie wyrobów azbestowych.

Osoby fizyczne poprzez Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Złoczew mogą indywidualnie składać wnioski do WFOŚIGW   o dotację w wysokości 99 % całkowitych kosztów   usunięcia azbestu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2014 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 799
25 listopada 2014 10:54 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [azbest.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2014 10:52 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)