Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 07 listopada (piątek) 2014 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XLV sesji i protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2014,

   - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

    - uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

    - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Złoczew,

    - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

5. Podsumowanie czteroletniej kadencji Rady Miejskiej.

6. Podsumowanie czteroletniej kadencji Burmistrza Miasta Złoczewa.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Złoczewie

                                                                                                                      

                                                                                             /-/ Andrzej Aleksandrowicz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2014 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 791
05 listopada 2014 14:27 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2014 14:26 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)