Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXVI sesji

- przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Burmistrza dotycząca działań zmierzających do utworzenia „Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej”.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    - określenia stawek podatku od środków transportowych,

    - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2012,

    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2012-2032,

    - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013,

    - w sprawie zatwierdzenia cen stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   w Złoczewie

                                                                                                                      

                                                                          /-/ Andrzej Aleksandrowicz     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2012 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1018
21 listopada 2012 13:53 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.jpg] do dokumentu.
21 listopada 2012 13:52 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.