Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Unikowie.

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 19 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XIX/155/20 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Burmistrz Miasta Złoczewa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.&n

Informacja o wyborze oferty dot.: wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków.

G.6840.ZO.6.2020 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 4 czerwca 2020r. na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO dot.: granic obwodu głosowania, głosowania korespondencyjego.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 9 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1

Informacja w sprawie możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniam , że ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w Urzędzie...

Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA.

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że piątek 12 czerwca 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w zamian za Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające na dzień wolny od pracy tj. 15 sierpnia 2020r. w sobotę (podstawa: art. 130 § 2 Kodeksu pracy). W dniu

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych.

G.6840.ZO.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. &