Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozwój Elektromobilności w Gminie Złoczew

Nasza Gmina przystąpiła do stworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności. Celem jest uzyskanie dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Strategia jest w całości finansowana ze środków Narodowego...

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. (środa) o godz. 10.30 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020r. (środa) o godz. 10.30 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie pra

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspier

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie praw

Zarządzeniew sprawie odwołaniu czasowego zamknięcia targowiska miejskiego w Złoczewie.

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie odwołaniu czasowego

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej .

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Złoczewa zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Złoczew. Program działania powiązany jest z dofinansowa

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, przy występującej jednocześnie konieczności przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji...