Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 24 lutego 2020r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej...

Zarządezenie w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego Grójec Mały położonego w gminie Złoczew.

Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Sieradzkiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego Grójec Mały położonego w gminie Złoczew. Na podstawie art. 22 ust 2 w związku z a

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie prawomocności obr

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 14.01.2020r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/9/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 13 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

INFORMACJA dotycząca konkursu pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023”

INFORMACJA dotycząca konkursu pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023” Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reali