Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa nr 84/2020 z dnia 23.10.2020 r. WYKAZ 4/2020 NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa dot. udzielenia dotacji .

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że dnia 9 października 2020 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XXI/170/20 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020...

WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa 76/2020 z dnia 09.10.2020r. WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: planu polowań.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 422 ,,Wiarus” 91-063 Łódź ul. Zachodnia 53. Właściciel,...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 9 października 2020r. (piątek) o godz.10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr W/2/2020 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 2 października 2020r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIKA – 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej lub przy pergolach śmietnikowych, do których zapewniony...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu prawa wodnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości...