Komunikaty

Zaproszenie na I sesja Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r

                                                           

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu  22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie  I sesji Rady Miejskiej w Złoczewie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał.

5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej;

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej;

d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

e) przeprowadzenie głosowania (tajnego);

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złoczewie:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących;

b) zgłaszanie kandydatów  na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;

e) przeprowadzenie głosowania (tajnego);

f)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Złożenie ślubowania przez Burmistrza elekta pana Dominika Drzazgę.

9. Wystąpienie Burmistrza Dominika Drzazgi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie i ustalenia liczby ich członków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Złoczewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złoczewie.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

                                                                                                                                    Komisarz Wyborczy

w Sieradzu I

 

/-/ Agata Sobieszek-Krzywicka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2018 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 329
19 listopada 2018 14:19 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 14:11 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew4.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 14:10 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)