Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Złoczew

Konsultacje Społeczne Planu Odnowy Miejscowości

Od dziś do 12 października zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych dokumentu pn. Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Złoczew. Uwagi oraz sugestie można przekazywać mailowo na adres: promocja@zloczew.pl lub osobiście Paniom Katarzynie Sufleta, Annie Bogdańskiej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o podjęciu postępowania

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o podjęciu postępowania Na podstawie art. 101 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – dotychczasowa siedziba -Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie ul. Szeroka 17- obejmująca swym zasięgiem ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, J

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Na podstawie art. 101 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 8 września 2011 r., postanowieniem Wojewody Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XII ses

Konsultacje Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo! Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. W załącznikach...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...

Konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim,utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy...

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza otwarty konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.