Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA  

podaje do publicznej wiadomości informację o

udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew
z zakresu Prawa wodnego 

 

Lp.

Oferent

Nazwa projektu/termin realizacji

Przyznana dotacja na 2018 r. w zł.

1.

Gminna Spółka Wodna w Złoczewie

Konserwacja studni, sprawdzenie i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta Złoczew o łącznej długości 1000  mb , a w szczególności:

1. miasto Złoczew – ul. Wyzwolenia – konserwacja studni, sprawdzenie i naprawa urządzeń melioracyjnych 3 800,00 zł

2. sołectwo Stolec – konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku 1000 mb x 6,20 zł = 6 200, 00zł, naprawa 3 przepustów

10 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniała wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego.

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

/Jadwiga Sobańska-/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 315
26 października 2018 13:58 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 15:10 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)