Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na LI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 16 października (wtorek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na LI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 16 października  (wtorek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie:

- przyjęcie porządku obrad  LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Informacja przedstawiciela Aesco Group  Sp. z o.o. na temat opracowanego raportu  finansowego Gminy Złoczew.

5. Wystąpienie pani Jolanty Zięby-Gzik, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, na temat podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy południowej obwodnicy Złoczewa oraz w sprawie budowy chodnika na ulicy Wieluńskiej.

6. Wystąpienie przedstawiciela firmy PV Energia 13 Sp. z o.o.

7. Interpelacje radnych.

8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

-  statutu Gminy Złoczew

- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

-określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2018

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Złoczewie za 2017 rok

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie za 2017 rok.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 302
12 października 2018 09:47 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:47 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika [zloczew3.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 09:44 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zloczew3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)