Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

Burmistrz Miasta Złoczewa

 

ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej  własność Gminy,  położonej w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

 Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha

   cena wywoławcza  – 42 902,- zł

   wadium – 4 300,- zł

   min. postęp w przetargu – 500,- zł

 

Oznaczenie księgi wieczystej : KW 978

tytuł własności- decyzja Wojewody Sieradzkiego

Nr  G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września 1991 r.

Nieruchomości przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – usługi nieuciążliwe, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 19 września 2012 r. Nr  XXIII/144/12.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Złoczewie w RBS Lututów O/Złoczew 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080 do 18 lipca br.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 23 lipca br. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16.

 

                                                                                     Burmistrz Miasta                                                                                 /-/ Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 366
20 czerwca 2018 13:38 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 10:05 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 10:05 (Radosław Radwański) - Usunięcie zdjęcia [zloczew_gmina_kopia1.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)