Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Złoczew

 

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań
z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew.

W pełnej wysokości będą finansowane  koszty obejmujące:

-przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu,

-transport azbestu i wyrobów zawierających azbest,

-unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, które dysponują prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się azbest i wyroby zawierające azbest.

Szczegółowe warunki i zasady finansowania zadań określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 lipca
2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest należy składać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, pokój Nr 108,
w godz. 8-16 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, pokój Nr 108,
u Sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na sfinansowanie wszystkich wniosków o realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Złoczew dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 377
12 czerwca 2018 15:47 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia [zloczew3.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 15:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 15:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [picsart_0612033657.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)