Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Segregacjia tzw. surowców suchych.

Szanowny Kliencie! EKO – REGION spółka z o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko, rozszerza swoją ofertę o możliwość segregacji tzw. surowców suchych. Pod pojęciem „surowce suche” rozumie się mieszaninę suchych i niezabrudzonych odpad&oac...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.

OGŁOSZENIE na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia: kierownik biura w wymiarze 1 etatu

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia: kierownik biura w wymiarze 1 etatu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2012 r. o godz. 11:00 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2012 r. o godz. 11:00 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obra

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do...