Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWAN w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 30.04.2019 r. do dnia 21.05.2019r. 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 30.04.2019 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

 Cena nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Tytuł własności

Adres

Nr działki

1.

 

Decyzja komunalizacyjna Wojewody Sieradzkiego Nr  G.VII.7242/42-11/91 z dnia
30 września 1991 r.

 

Złoczew,
ul. Akacjowa

 

15/6

 

0,2320ha

MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 i usługowej

Nieruchomość niezabudowana

 

36 000zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

sprzedaż


UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2019 r. do dnia 21.05.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 11.06.2019r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 174
30 kwietnia 2019 22:07 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapkaramkanastrone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 22:06 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 22:06 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)