Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (piątek) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (piątek) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. W załącznikach zamieszczamy formularz zgłoszenia uwag oraz projekt Programu Współpracy. Zapraszamy...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r. Prowadzenie O

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o bezpłatnych programach zdrowotnych i akcjach profilaktycznych finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2012 roku. SMŁ mając na uwadze proble