Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2012 r. o godz. 11:00 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 stycznia (wtorek) 2012 r. o godz. 11:00 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obra

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 grudnia (piątek) 2011 r. o godz.900 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyję

OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

Zebranie związane z budową trasy S -8

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza Mieszkańców Gminy Złoczew na zebranie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 roku o godzinie 1300 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie przy ulicy Szerokiej 17. Tematem zebrania, będą sprawy związane z budową trasy S -8. Prosimy o udział w zebraniu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011 r. o godz.1130 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęci