Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na wspólne posiedzenie komisji orasz V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

5. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

6. Powołanie Komisji Uchwał.

7. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Złoczewie za 2018 r.

9. Przyjęcie sprawozdania  z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złoczewie za rok 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złoczew, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej,

- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Złoczew, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

- w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Złoczew”.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 22 lutego  (piątek) 2019 r. o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawozdanie  z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złoczewie za rok 2018.

3. Utworzenie Planu kadencyjnego remontów dróg na terenie Gminy Złoczew.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

5. Zapytania i sprawy różne.

6.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     /-/Andrzej Konieczny

                                                                                              


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2019 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 154
19 lutego 2019 13:22 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 13:22 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)