Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2012 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta Złoczew informuje o trwającej rekrutacji uczestników do powstającego dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim, który rozpocznie swą działalność od listopada 2012 r. Prowadzenie O

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o bezpłatnych programach zdrowotnych i akcjach profilaktycznych finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2012 roku. SMŁ mając na uwadze proble

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegi&oa

Ogłoszenie

Złoczew , 19 lipca 2012 r. O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 05.07. 2012 r.