Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Mieszkańcy Gminy Złoczew W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1)Dz.nr 292/33 o pow. 0,0244 ha, cena wywoławcza – 7 796,- zł 2)Dz.nr

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU

dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2012 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp.

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na opisaną niżej nieruchomość komunalną: Niezabudowana działka nr 195/1 o pow.47 m kw. położona jest w obr.1 m.Złoc

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie która odbędzie się w dniu 30 marca (piątek) 2012 r. o godz. 12.00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 marca (piątek) 2012 r. o godz. 1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU NA: "świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"

Złoczew, dnia 19.03.2012r. CENOWE ROZEZNANIE RYNKU Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

Informacja Burmistrza

Informacja Burmistrza Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Obr. 1 m.Złoczew, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym