Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nr W/6/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 121; poz. 50) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do dzierżawy nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 06.08.2019 r. do dnia 27.08.2019 r. 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 06.08.2019 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO DZIERŻAWY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przezna-czenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

Nr KW

Obręb ewidencyjny

Nr działki

1.

 

SR1S/00016189/7

 

0001 Złoczew- miasto,

 

488/3

0,0017 ha

brak MPZP

 

 

B – tereny mieszkaniowe

Miesięczna stawka czynszu wynosi:

1,50zł/m2 netto

zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 6 sierpnia 2019r.

 

 

Umowa dzierżawy
na okres 10 lat

 

 

 

 

 

 

Bez przetargu

 

zgodnie z Uchwałą

LI/271/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 16 października 2018r.

 oraz Uchwałą nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 lipca 2019r.

2.

488/4

0,0017ha

3.

488/5

0,0022ha

4.

488/6

0,0021ha

5.

488/7

0,0021ha

6.

488/8

0,0022ha

7.

488/9

0,0022ha

8.

488/10

0,0021ha

9.

488/11

0,0021ha

10.

488/12

0,0021ha

11.

488/13

0,0021ha

12.

488/14

0,0021ha

13.

488/15

0,0022ha

14.

276/37

0,0020ha

15.

SR1S/00038651/7

263/10

0,0026ha

 

Termin zapłaty czynszu ustala się do 10-go dnia każdego miesiąca, chyba że umową  ustalono inaczej.

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06.08.2019 r. do dnia 27.08.2019 r.

Dzierżawa przeznaczona jest dla właścicieli naniesień - garaży.

(Uchwała nr LI/271/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 16 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Złoczew, Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Złoczew)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2019 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 140
06 sierpnia 2019 15:24 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 15:24 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)