Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew”.

Złoczew, dnia 27.12.2018r.

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację

zadania pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew”.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew”.

2. W terminie składania ofert tj. do 21.12.2018r. do godz. 15.00 Zamawiający otrzymał 2 oferty:

a) Stowarzyszenie Jesień, Nowy Jasieniec 45, 86-010 Koronowo – cena brutto 30,00 zł.

b) Fundacja ,,Metamorfoza”, Feliksów 19, 99-200 Poddębice – cena brutto 24,00 zł.

3. Nazwa i adres oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

Fundacja ,,Metamorfoza”, Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

4. Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę.

5.Umowa na realizację przedmiotowego zadania będzie zawarta w terminie do 5 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zloczew.pl

 

 

 

  Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

     Małgorzata Łukomska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2018 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 362
27 grudnia 2018 13:39 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2018 13:39 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)