Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 27.12.2018r.

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

 

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dokonał wyboru oferty na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie                       w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
  2. W terminie składania ofert tj. do 21.12.2018r. do godz. 15.00 Zamawiający otrzymał 1 ofertę złożoną przez P.H.U Piotr Wzgarda, ul. Opłotki 1, 98-270 Złoczew- koszt posiłku 9,90 zł brutto, która została wybrana.
  3. Uzasadnienie wyboru oferty:  firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jako jedyna złożyła ofertę.
  4. Umowa na realizację przedmiotowego zadania będzie zawarta w terminie do 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zloczew.pl

 

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

     Małgorzata Łukomska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2018 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 332
27 grudnia 2018 13:37 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2018 13:36 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)