Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na wspólne posiedzenie komisji orasz III sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na III sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Złoczewie:

- przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Złoczewie,

- przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Powołanie Komisji Uchwał.

3. Podziękowania za pracę Panu Bogdanowi Dawidziakowi, wieloletniemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie.

4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Złoczew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złoczewie na rok 2019,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Złoczewie na rok 2019,

- upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złoczewie,

- planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie,

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2018,

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032,

- uchwalenia Budżetu Gminy Złoczew na rok 2019.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                    /-/ Andrzej Konieczny


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 18 grudnia (wtorek) 2018 r. o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja o stanie bezrobocia  na terenie Gminy Złoczew.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032.

4. Rozpatrzenie projektu Budżetu Gminy Złoczew na 2019 rok.

5. Ustalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (projekt uchwały).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

7. Zapytania i sprawy różne.

8.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                                                                             /-/ Andrzej Konieczny

                                                                                              

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 254
14 grudnia 2018 08:39 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 08:38 (Radosław Radwański) - Usunięcie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 08:38 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)