Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PRZEBUDOWY DRÓG W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCIACH: STOLEC, EMILIANÓW, GRONÓWEK - BORZĘCKIE”.

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 02.czerwca 2009r. pod nr. 176778 - 2009 1. Nazwa zamawiającego:

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Złoczew, dn. 6 kwietnia 2009 r. Znak: Zp - 341/1- 12/2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Działając...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni

Znak: Zp 341/1- 7 /2009 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. PYTANIA: 1.Czy...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 6 /2009 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Złoczew, dn. 9 marca 2009 r. Znak: Zp - 314/1-5/2009 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. opublikowano w BZP w dniu 19.02 2009 r. pod nr 40123 - 2009 Burmistrz...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 4 /2009 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Pytanie W...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 3 /2009 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Pytania Po...