Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PRZEBUDOWY DRÓG W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCIACH: STOLEC, EMILIANÓW, GRONÓWEK - BORZĘCKIE”.

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 02.czerwca 2009r. pod nr. 176778 - 2009 1. Nazwa zamawiającego:

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Złoczew, dn. 6 kwietnia 2009 r. Znak: Zp - 341/1- 12/2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Działając...