Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na organizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złoczew, dnia 2011 – 02 – 16 Znak: Zp – 341/1 – 1/2011 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska (Spółdzielczej), ul. Opłotki”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Opłotki."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 11. 02. 2011 pod nr 50875 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30. 11. 2010r. pod nr 341749 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. &

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Złoczew, dnia 02.11.2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: PT /341/3/2010. I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew

Złoczew: Dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew Numer ogłoszenia: 300421 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...