Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 10. 06. 2011r. pod nr 162471 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres :&nb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 13.06.2011 pod nr 163387 - 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa wodociągu w miejscowości Broszki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 25.05.2011 pod nr 147221-2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adre

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na organizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złoczew, dnia 2011 – 02 – 16 Znak: Zp – 341/1 – 1/2011 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska (Spółdzielczej), ul. Opłotki”.