Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie ograniczenia w użyciu wody z ujęć publicznych. Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam , co następuje : § 1. Zabrania się na terenie miasta Złoczewa...

Zaproszenie na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zapraszamy na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca (poniedziałek) 2008 r. o godz.1000 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1....

Apel Prezesa KRUS Romana Kwaśnickiego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych

Dzieci wiejskie od najmłodszych lat przebywają w środowisku pracy rodziców. Poprzez obserwacje i przykład przejmują nawyki i zachowania dorosłych. Z czasem na miarę swoich możliwości zaczynają pomagać przy niektórych czynnościach w rodzinnym gospodarstwie zawodu rolnika. Bardzo trudno ustrzec dziecko zwłaszcza kilkuletnie przed zagrożeniem...

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2008-2009 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 14 LIPCA 2008 r. (poniedziałek - piątek) w godzinach 8.00-13.00 pokój nr 3 Wnioski złożone w m-cu lipcu wypłacone będą do dnia 30.09.2008 r., natomiast...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2008 - 2015

Poniżej w załączniku umieszczono projekt dokumentu: Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2008 - 2015. Zapraszamy Mieszkańców Złoczewa do zapoznania się z tym dokumentem i wyrażania o nich opinii. Państwa uwagi będą dla nas cenną wskazówką, co należy poprawić, jakie kwestie...

Komunikat Energetyczny

Rejon Energetyczny Wieluń informuje, że w dniu 19 czerwca 2008 r w miejscowościach: Stansławów, Potok, Zapowiednik w dniu 20 Czerwca 2008 r w miejscowościach: Czarna, Stara Huta, Złoczew ul. Cmentarna w dniu 21 Czerwca 2008 r w miejscowościach: Złoczew ul. Parkowa, Złoczew Szkoła, Złoczew Przedszkole w dniu 23 Czerwca 2008 r w miejscowości...

Zaproszenie na XVIII DNI ZŁOCZEWA

Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Złoczewie zapraszają na XVIII DNI ZŁOCZEWA 14 czerwca 2008 r. - III rajd rowerowy TOUR DE ZŁOCZEW - gry i zabawy sportowe z nagrodami zorganizowane przez Publiczne Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Złoczewie 15 czerwca 2008 r. 15:00 - oficjalne otwarcie obchodów 15:15 - koncert orkiestry...

Msza o błogosławieństwo Boże dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz ich rodzin.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie składają serdeczne podziękowania Ks. Jerzemu Brzęczkowi za intencję mszalną o błogosławieństwo Boże dla pracowników Urzędu Miejskiego Złoczew oraz ich rodzin. Msza odbędzie się w piątek (13 czerwca br.) w Kościele Parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie o godzinie 18.00 ...

KONDOLENCJE

"Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło... Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć..." Jean Ladriere Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Dominiki...

kondolencje

Radnemu Rady Miejskiej w Złoczewie oraz Sołtysowi Sołectwa Grójec Wielki Leszkowi Dobrasowi wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie.