Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Grafiki Wołodymyra Czaornobaja w złoczewskim pałacu.

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie w sobotni wieczór- 27 września 2008r. o godz. 18.00 zaprasza na spotkanie autorskie z ukraińskim artystą Wołodymyrem Czornobajem, które zainauguruje wystawę grafiki tego wielokrotnie nagradzanego twórcy. Słowo o artyście:

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a p r a s z a m na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 września (piątek) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie...

Najlepsze życzenia!!!

Naszemu Współpracownikowi i Koledze, który w sobotę w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie

Nabór wnosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu PFRON - Uczeń na wsi.

UWAGA Gmina Złoczew już po raz drugi planuje przystąpić do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z czym zawiadamia o uruchomieniu naboru wniosków na: w przypadku uczniów szkół...

bezpłatne szkolenia w ramach projektu BEZ BARIER w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Od listopada do końca grudnia 2008r. w Złoczewskim Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Złoczewie w ramach projektu „BEZ BARIER" będą realizowane bezpłatne szkolenia dla osób: -

Stypendia 2008

Urząd Miejski w Złoczewie przystępuje do przyjmowania wniosków w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych, które to są świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Festyn Zakończenie Wakacji 2008

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy w niedzielę do Parku Miejskiego przy Pałacu na festyn „Zakończenie wakacji 2008". W sposób szczególny zapraszamy młodzież, do której kierowany jest program imprezy. Wystąpią min zespoły „Guarana" z Namysłowa oraz „Paweł Nowak & ZA FRIKO" z Łodzi. Atrakcją...