Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 listopada (poniedziałek) 2015 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 listopada (poniedziałek) 2015 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XVI sesji;

- przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2015 rok,

    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    - określenia stawek podatku od środków transportowych,

    - określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

    - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,

    - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

6. Zapytania i wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       w Złoczewie

                                                                                              

                                                                               /-/ Andrzej Konieczny       

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 742
23 listopada 2015 08:58 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 08:57 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)