Komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019

 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim

w latach 2016-2019

 

 

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019.

 

1. Nazwa wybranego oferenta - Stowarzyszenie Pomocy ,,WIARA” z siedzibą w Złoczewie ul. Burzenińska 8/10 .

2. Wysokość dotacji ze środków publicznych  w 2016 r. wyniesie 648.000,00 zł z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Ostateczna wysokość dotacji będzie sumą iloczynów aktualnej liczby osób korzystających  z usług ŚDS w danym miesiącu oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji  na jednego uczestnika, zgodnie z art. 51c ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz.1118, z późn. zm.)

 

 Złoczew, dnia 2015-11-19                                                                   

 

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                          /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

 

  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 682
20 listopada 2015 08:21 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 08:20 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 08:20 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)