Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA

podaje do publicznej wiadomości informację o

udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew
z zakresu Prawa wodnego 

Lp.

Oferent 

Nazwa projektu/termin realizacji

Przyznana dotacja na 2015 r. w zł.

1.

Gminna Spółka Wodna w Złoczewie

Renowacja rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Złoczew o łącznej długości 1250  mb, a w szczególności:

  1. sołectwo m. Kamasze – rów melioracyjny Ł-15c 1 hm 0+00 – 0+275 – 275 mb
  2. sołectwo m. Grójec Wielki – rów melioracyjny Ł-15 hm 11+50 – 14+65 – 350 mb
  3. sołectwo m. Bujnów – rów melioracyjny K – Z5 hm 0+00 – 0+325 – 325 mb
  4. sołectwo m. Szklana Huta – rów melioracyjny W – 20/3 hm 0+00 – 0+30 – 300 mb

5 00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniała wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 636
23 listopada 2015 10:55 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)