Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

 

1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XVII sesji;

- przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja o postępach procesu inwestycyjnego dotyczącego powstania kopalni węgla brunatnego w Złoczewie.

4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2016-2032.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Złoczew na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Złoczewie na rok 2016.

10. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie na 2016 rok.

11. Uchwalenie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2015 rok.

13. Zapytania i wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                                      

                                                                          /-/ Andrzej Konieczny       

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 702
18 grudnia 2015 15:44 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 15:43 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 14:37 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)