Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2008 - 2015

Poniżej w załączniku umieszczono projekt dokumentu: Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2008 - 2015.

Komunikat Energetyczny

Rejon Energetyczny Wieluń informuje, że w dniu 19 czerwca 2008 r w miejscowościach: Stansławów, Potok, Zapowiednik w dniu 20 Czerwca 2008 r w miejscowościach: Czarna, Stara Huta, Złoczew ul. Cmentarna w dniu 21 Czerwca 2008 r w miejscowościach: Złoczew ul. Parkowa, Złoczew Szkoła, Złoczew Przedszkole w dniu 23 Czerwca 2008 r w miejscowości...

Zaproszenie na XVIII DNI ZŁOCZEWA

Burmistrz Miasta i Rada Mi

Msza o błogosławieństwo Boże dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz ich rodzin.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie składają serdeczne podziękowania Ks. Jerzemu Brzęczkowi za intencję mszalną o błogosławieństwo Boże dla pracowników Urzędu Miejskiego Złoczew oraz ich rodzin. Msza odbędzie się w piątek (13 czerwca br.) w Kościele Parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie o godzinie 18.00 ...

KONDOLENCJE

"Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło... Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć..." Jean L

kondolencje

Radnemu Rady Miejskiej w Złoczewie oraz Sołtysowi Sołectwa Grójec Wielki Leszkowi Dobrasowi wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Informacja dla Rolników

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego upływa w dniu 15 czerwca 2008 roku. W związku z tym, że w 2008 roku dzień 15 czerwca przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), w dniu

Plan Odnowy Miejscowości - Złoczew.

W zakładce PRAWO LOKALNE - STRATEGIA ROZWOJU umieszczono projekt dokumentu: Plan Odnowy Miejscowości - Złoczew.